Egzoszkielet EKSO GT to przenośny bioniczny szkielet amerykańskiej firmy EKSO BIONICS. Stosuje się go w rehabilitacji praktycznie każdego pacjenta z niedowładem kończyn dolnych. Jest zasilany bateryjnie, a ruchy są wykonywane za pomocą silników. Zakłada się go na ubranie pacjenta, a na samo dopasowanie urządzenia potrzeba kilku minut.

Egzoszkielet służy do reedukacji chodu pod ścisła kontrolą fizjoterapeuty, umożliwiającą prowadzenie funkcjonalnej rehabilitacji, oraz ćwiczeń polegających na przenoszeniu obciążenia między stronami w niespotykany dotąd sposób. Różne tryby treningowe pozwalają na dopasowanie się urządzenia do postępów pacjenta.

Przeznaczony jest dla pacjentów o rożnym stopniu porażenia, które mogło być wynikiem schorzeń neurologicznych lub urazów ( całkowite uszkodzenie rdzenia do wysokości C7 włącznie, częściowe uszkodzenie rdzenia (na dowolnym poziomie), przebyty incydent udarowy, stwardnienie rozsiane, dystrofia mięśniowa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, Choroba Guillain-Barre oraz przebyty uraz czaszkowo-mózgowy). Rehabilitacja odbywa się w miłej i niepowtarzalnej atmosferze wraz z wykfalifikowanym i prężnie rozwijającym się zespołem.
Pierwsza wizyta jest spotkaniem kwalifikującym, w oparciu o badanie i wykluczenie potencjalnych przeciwwskazań.

Do głównych przeciwwskazań zalicza się:

 • przykurcze w stawach kolanowych i skokowych,
 • zdeformowaną stopę,
 • brak kontaktu z pacjentem,
 • silną reakcję ortostatyczną,
 • brak stabilności kręgosłupa lub stabilizator (chyba że lekarz dopuścił użycie),
 • zakrzepicę żył głębokich (DVT),
 • obniżoną możliwość stania z powodu hipotonii ortostatycznej,
 • zaawansowaną osteoporozę, uniemożliwiającą bezpieczne stanie lub mogącą powodować złamania podczas chodu lub stania,
 • niekontrolowaną spastykę,
 • niekontrolowaną Autonomiczną Dysreeksję (AD).
 • nieciągłość skóry na powierzchniach styku z maszyną lub zaburzające siadanie.


EGZOSZKIELET EKSO GT służy do treningu chodu. Nie stanowi alternatywy dla wózka. Wymagany wzrost mieści się w granicach 150-190 cm. Maksymalna waga pacjenta to 100 kg.
W naszym ośrodku realizujemy rehabilitacje w Egzoszkielecie w formie stacjonarnej jak i ambulatoryjnej. Mamy do zaoferowania korzystne pakiety w obu wyżej wymienionych opcjach.

Od maja 2018r z rehabilitacji w EGZOSZKIELECIE EKSO GT można korzystać również na terenie małopolski. Jesteśmy w tym obszarze pierwszymi posiadaczami tego najnowocześniejszego sprzętu do reedukacji chodu. 

Formularze dostępne do pobrania w zakładce (dokumenty do pobrania).
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 53 93 53 400 lub osobiście w naszym ośrodku w Łabowej.